Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Następne składają przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczą w ceremonii pasowania ołówkiem, po której już oficjalnie zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły.

To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole dnia 22 października 2019r. Ceremonia pasowania rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Gabrieli Wejman, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i recytacji. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem.Mali artyści po każdym występie byli nagradzani gromkimi brawami. Podczas uroczystości dzieci otrzymały upominki i życzenia m.in. od Wójta Gminy Ostrów Wlkp. Pana Piotra Kuroszczyka, Radnego Gminy Pana Ryszarda Adamka oraz Darka Pryczaka- Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

Uroczystość Pasowania, połączona była z Dniem Patrona naszej Szkoły. Przewodnicząca Barbara Kaźmierczak odczytała najważniejsze informacje dotyczące Ludwika Szymoniaka.

Po części oficjalnej dzieci, goście, oraz nauczyciele zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości.

Rozwijajcie swoje talenty. Powodzenia!