Karta rowerowa

 Regulamin uzyskania karty rowerowej:

 

 

Program nauczania techniki przewiduje w klasie IV przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest:

 

Uczniowie klasy czwartej mają już pewne doświadczenia osobiste związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Ta tematyka była realizowana w podstawowym zakresie w klasach I – III. W klasie czwartej wiedza i umiejętności uczniów zostają poszerzone w stopniu umożliwiającym zdobycie karty rowerowej.

 

A oto treści nauczania dotyczące karty rowerowej:

Ponadto uczniowie zapoznają się z procedurą postepowania podczas udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczą między innymi przekazywanie krótkiej, ale wyczerpującej informacji o wypadku oraz udzielanie pierwszej pomocy, a także poznają numery alarmowe oraz podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

 

Sposobami diagnozowania osiągnięć uczniów są:

W programie nauczania zwrócono uwagę na to, że bezpieczeństwo na drodze zależy w dużym stopniu od kondycyjnych cech motorycznych, takich jak: koordynacja ruchowa, refleks, podzielność uwagi, spostrzegawczość itp. Rozwijanie i doskonalenie tych umiejętności to proces ciągły, wymagający często powtarzanych ćwiczeń, najlepiej w warunkach naturalnych, dlatego ważna jest pomoc i współpraca z rodzicami. Dobrze jest, jeśli rodzice stwarzają dziecku warunki do doskonalenia techniki jazdy oraz  zwracają uwagę dziecka, jadącego jako pasażer w samochodzie, na to, co się dzieje na drodze. Obserwacja ruchu drogowego „oczami kierowcy” pozwala dziecku zauważyć różne zjawiska niedostrzegane „oczami pieszego”, zwłaszcza zachowania pieszych, często zagrażające ich życiu. Podczas jazdy wieczorem dziecko może się przekonać o konieczności chodzenia lewym poboczem drogi i noszenia elementów odblaskowych – potrzeby bycia widocznym na drodze z punktu widzenia wszystkich użytkowników dróg. Może się też przekonać, że w warunkach zimowych bardzo trudno zatrzymać w miejscu nawet bardzo wolno jadący samochód, gdy nagle pieszy wtargnie na jezdnię – sytuacja ta wymaga skomentowania. Tego typu działania rodziców połączone z działaniami szkoły mogą wpłynąć na pozytywne, trwałe zmiany w postawach dzieci.

 

W br. szkolnym egzamin na kartę rowerową odbędzie się w następujących terminach:

O dokładnym terminie uczniowie oraz rodzice zostaną poinformowani. W naszej szkole znajduje się rower, z którego uczniowie mogą skorzystać podczas ćwiczeń oraz na egzaminie. Można też wykorzystać własny rower, pod warunkiem, że jest sprawny technicznie, odpowiednio wyposażony oraz zostanie dowieziony do szkoły przez rodziców. Podczas ćwiczeń praktycznych i egzaminu obowiązuje uczniów kask na głowę.

 

Do końca maja 2024 r. uczniowie powinni dostarczyć zdjęcie legitymacyjne, które jest potrzebne do wydania karty rowerowej.

Zdjęcie należy z tyłu podpisać: imię i nazwisko, data urodzenia.

 

 

NOWE PRZEPISY DOTYCZACE ELEKTYRYCZNYCH HULAJNÓG

https://www.youtube.com/watch?v=9wFdnjMB1_A

 

KARTA ROWEROWA-PODSTAWOWE MATERIAŁY EDUKACYJNE

UTO I URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE RUCH – NOWE PRZEPISY

Urządzenie wspomagające ruch to nic innego jak to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

UTO to inaczej urządzenie transportu osobistego, czyli właśnie elektryczne hulajnogi lub deskorolki, więcej: https://beesafe.pl/porady/uto-urzadzenia-transportu-osobistego/

Rowerzyści są pełnoprawnymi użytkownikami ruchu drogowego, obowiązuje ich większość tych samych zasad, co kierowcę samochodu.

(źródło: https://roweremposlasku.pl/przepisy-ruchu-drogowego-dla-rowerzystow/)

KTO MOŻE JEŹDZIĆ ROWEREM

Przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów mówią, że rowerem może jeździć każdy! Należy jednak pamiętać o ograniczeniach w zależności od wieku.

WYPOSAŻENIE ROWERU

Zadbajmy o to aby nasz rower był sprawny i prawidłowo wyposażony. Dzięki temu poprawi się nasz komfort i bezpieczeństwo jazdy. Rower powinien być wyposażony w odpowiednie oświetlenie. Z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Podczas dnia nie trzeba jeździć z włączonymi światłami, wystarczy tylko czerwony odblask z tyłu roweru. Natomiast gdy zapada zmrok, pogarsza się widoczność (np. mgła) lub wjeżdżamy do tunelu musimy dodatkowo włączyć światło przednie i tylne. Lampki te mogą świecić ciągłym światłem lub migać. Nie jest konieczne i nikt od nas tego nie będzie wymagał, ale dla bezpieczeństwa można też wyposażyć się w dodatkowe odblaski czy kamizelkę odblaskową.

Poza oświetleniem Wasze rowery muszą być wyposażone w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

GDZIE MOŻNA JEŹDZIĆ ROWEREM

Kierujący rowerem jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. Gdy dróg dla rowerów nie ma, wtedy rowerzysta w pierwszej kolejności powinien korzystać z pobocza. Dopiero w ostateczności, gdy nie ma dróg rowerowych i nie można skorzystać z pobocza, możliwa jest jazda ulicą. Oczywiście obowiązuje nas ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące pojazdy np. stojące w korku, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Kierowca roweru zamiar zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania musi sygnalizować w wyraźny sposób, np. ręką.

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jazda po chodniku jest zabroniona! Można z niego skorzystać tylko w trzech wyjątkowych przypadkach:

  1. Rowerzysta opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem do lat 10.
  2. Chodnik ma szerokość co najmniej 2 metrów, nie ma wydzielonej drogi dla rowerów, a ruch na jezdni dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h.
  3. Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (np. śnieg, gęsta mgła, silny wiatr, ulewa)

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność – pierwszeństwo mają zawsze piesi!

Na drogach rowerowych można poruszać się rowerem z maksymalnie taką prędkością jaka jest dopuszczalna na jezdni obok.

 

ZAKAZY DLA ROWERZYSTÓW

 

Kierującemu rowerem zabrania się:

 

Skip to content