Gazetka szkolna

W naszej szkole wydawana jest gazetka szkolna „Byle do dzwonka”. Pisemko pojawia się cyklicznie przez cały rok szkolny. W ciągu roku szkolnego uczniowie wraz z opiekunem redagują co najmniej cztery numery gazetki.  Opiekunem gazetki szkolnej jest pani Izabela Nowaczyk. Materiały w pisemku redagują uczniowie. Umieszczają w gazetce informacje z życia szkoły, prace plastyczne i twórczość literacką uczniów, wywiady oraz relacje z imprez. W gazetce można znaleźć zawsze strefę humoru i rozrywki i konkursy.  Rozwijają w ten sposób swoje zainteresowania, uczą się redagowania tekstów, współpracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania. Wydane numery pisemka po wydrukowaniu kolportowane są wśród uczniów szkoły. Pieniądze zebrane ze sprzedaży gazetek trafiają do skarbonki i wykorzystywane na różne cele szkolne.

 

              

Skip to content