Świetlica szkolna

swietlica

ŚWIETLICA SZKOLNA  czyli „ZAJĘCIA DLA ŚWIETLIKÓW”

Zajęcia świetlicowe  przeznaczone są dla uczniów, którzy pozostają w szkole ze względu na:

Świetlica to szczególne miejsce w szkole. Tutaj uczniowie nie tylko odpoczywają, bawią się, ale też podejmują różnorodne formy aktywności poszerzające ich wiedzę,  zainteresowania, uzdolnienia                       i umiejętności oraz kształtujące ich kreatywność. To swoistego rodzaju „szkolna pracownia”, w której realizuje się funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Każdy „ŚWIETLIK” zna regulamin świetlicy i przestrzega go.

Nauczyciele realizujący zajęcia świetlicowe, na początku każdego roku szkolnego poznają uczniów poprzez obserwację dzieci oraz rozmowę z ich rodzicami. Dlatego zakres zajęć jest szeroki i obejmuje różnorodne formy, m. in.:

 

Celem nadrzędnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Na świetlicy odbywają się również zajęcia tematyczne związane ze świętami  tradycyjnymi takimi jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki, Zaduszki, (…) oraz świętami nietypowymi, np. : Dzień Drzewa, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Tolerancji, Dzień Buraka, Dzień Anioła, Dzień Pluszowego Misia, (…).

Prace wykonane przez „ŚWIETLIKI” eksponowane są na wystawkach dekorujących naszą świetlicę.  Staramy się o to, aby atmosfera w świetlicy była miła i przyjazna.

Nauczyciele – wychowawcy świetlicy współpracują z dyrekcją, rodzicami, wychowawcami klas, logopedą i pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych i dydaktycznych.

RKM

 

Plan Świetlicy Szkolnej można pobrać poniżej:

Zmiany od 4.12.2023r. 

pobierz

Świetlica od 5.02.2024r. 

pobierz

 

Skip to content