Pielęgniarka szkolna

W Szkole Podstawowej w Sobótce w klasach I – VIII zapewniona jest opieka lekarska i pielęgniarska w  ramach działalności Szkolnej Służby Zdrowia. Opieka ta głównie obejmuje:
1. Badanie bilansowe i testy, które zakończane są badaniem lekarskim.
3.Przeglądy czystości uczniów w zakresie higieny osobistej oraz czystości włosów w celu wyeliminowania wszawicy.
4. Przegląd higieniczno – sanitarny i bezpieczeństwa oraz higieny i organizacji nauczania.
Wykonano szczepienia profilaktyczne wg obowiązującego kalendarza szczepień.
Dokonywano pomiaru wagi i wzrostu ciała, badania ostrości wzroku, wykrywanie zeza, skrzywień kręgosłupa i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.
W zakresie higieny osobistej głównie zwracano uwagę na wiek dojrzewania, higieny włosów i jamy ustnej.
Sporządzano wykaz dzieci z problemami zdrowotnymi i kwalifikacjami do zajęć wychowania fizycznego.
Przekazywano błędy w żywieniu dzieci i rozdawano ulotki uczniom z zakresu pielęgnacji jamy ustnej i całego ciała, higieny osobistej i otoczenia, higieny wzroku, prawidłowej postawy ciała, racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej.
Wykonano rozmowy na temat szkodliwości używek (papierosy, narkotyki, alkohol).

Skip to content