Logopeda szkolny

Drodzy Rodzice,

nazywam się Agata Brandt i jestem szkolnym logopedą, terapeutą ręki, a także terapeutą Metody Strukturalnej, czyli metody nauki czytania i pisania. W najbliższym czasie kończę również studia podyplomowe z zakresu neurologopedii. W naszej placówce prowadzę zajęcia logopedyczne. Organizowane są one dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Co to jest logopedia?

Termin logopedia pochodzi od greckich wyrazów: logos – słowo i  paideia – wychowanie. Logopedia zatem to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku lub utraty.

Plan pacy logopedy szkolnego

Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzam badania logopedyczne przesiewowe uczniów klasy I na podstawie „Logopedycznego Testu Przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym” S. Grabiasa, Z. Kurkowskiego, T. Woźniaka. Po badaniach przesiewowych następuje kwalifikacja uczniów klasy I oraz starszych, kontynuujących terapię, do zajęć logopedycznych. W/w zajęcia zapewniamy każdemu uczniowi, który tego wymaga.

Dla mnie bardzo ważnym elementem terapii logopedycznej jest włączanie rodziców w proces terapeutyczny. Rozmowa z rodzicami, wywiad oraz udzielanie rad dotyczących terapii w domu rodzinnym dziecka to niezbędny element terapii logopedycznej. W razie potrzeby zalecam także rodzicom konsultacje specjalistyczne uczniów: laryngologiczne, audiologiczne, neurologiczne, psychologiczne.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzanie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy u uczniów w klasie I,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

5) organizowanie konsultacji, porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) działania profilaktyczne na terenie placówki.

Terapia logopedyczna opiera się na:

Dodatkowe ćwiczenia wspierające rozwój mowy:

Padlet do ćwiczeń logopedycznych w domu

Bardzo ważnym elementem terapii logopedycznej jest jej kontynuacja w postaci ćwiczeń w domu. W związku z tym, stworzyłam dla uczniów padlet logopedyczny – czyli wirtualną tablicę logopedyczną.

Padlet to element nowoczesnego nauczania. Głównym  zadaniem wirtualnej tablicy jest możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu określonego przez prowadzącego.

Dzięki padletowi uczniowie mogą samodzielnie korzystać z ćwiczeń logopedycznych online w domu i w szkole. Wystarczą 3 kroki – kliknąć w link, wybrać wskazane przeze mnie ćwiczenie, odnieść się do wcześniejszych zaleceń i sukces murowany!

Linki do padleta:

https://padlet.com/daria91_1991/ojlszquhphmy

https://padlet.com/daria91_1991/yjy9swvg3tfu

Dyżur logopedy szkolnego

W ramach dyżuru logopedycznego jestem dla Was dostępna w środy od godziny 10.00 do 11.00 i piątki od godziny 9.00 do 10.00 a także podczas każdej wywiadówki szkolnej, pół godziny przed planowanym zebraniem.

Pozdrawiam Was serdecznie,

Agata Brandt

 

 

Skip to content