Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole, tworzą wszyscy uczniowie. Reprezentatywna grupa SU, czyli jego zarząd wybierany jest przez społeczność uczniowską  na początku każdego roku szkolnego. Dzieje się to w trakcie wyborów z zachowaniem praw: powszechności, równości i tajności. Głównym celem aktywności SU jest przygotowanie uczniów do przestrzegania demokratycznych norm współżycia społecznego i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

 

Niezależnie od wieku każdy uczeń ma prawo wpływać na to, co się w niej dzieje.

 

Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując zbiórkę charytatywną lub organizując kolejny wieczór filmowy dla koleżanek i kolegów, konkurs talentów, czy konkurs tematyczny, uczestnicząc w spotkaniach koła przyrodniczego, matematycznego, polonistycznego, rozwijając swoje pasje wokalne, pisząc artykuły do gazetki szkolnej, współtworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii czy prac plastycznych. Te i wiele innych działań to właśnie aktywność Samorządu Uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

 

To uczniowie tworzą niepowtarzalną atmosferę panującą w szkole a prace na rzecz Samorządu Uczniowskiego są dla młodych ludzi nie tylko doskonałą lekcją odpowiedzialności i doskonaleniem postaw społecznych ale także kształtowanie ważnych kompetencji w dorosłym życiu każdego człowieka. Praca na rzecz społeczności uczniowskiej i środowiska szkolnego i lokalnego wyzwala w naszych uczniach kreatywność, uczy współdziałania w grupie,  odpowiedzialności za słowa i czyny oraz planowania i organizowania swojej pracy. Dla wielu to także możliwość rozwijania cech lidera.

We wszystkich swoich działaniach SU współpracuje z dyrekcją, opiekunem SU oraz  nauczycielami.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24

Przewodniczący: Jakub Łukasiewicz

Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Potaśniczak

Skarbnik: Kornelia Stasiak

Rzecznik Praw Ucznia: Wiktor Bartoszyk i Jakub Łyskawa

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego: Lena Adamek, Oliwia Franzke, Anna Hibler, Klaudia Walkowiak

Opiekunami samorządu uczniowskiego są: mgr Filip Gwóźdź oraz mgr Karolina Kwietniewska. 

 

Skip to content