Rada rodziców

rada_rodzicow1

 

Rada Rodziców

 

Przewodniczący – Paweł Orłowski

 

Z – ca przewodniczacego – Daria Figiel

 

Skarbnik – Katarzyna Matuszczak

 

Sekretarz – Magdalena Potaśniczak