Kadra i pracownicy Szkoły

 

 

Kadra pedagogiczna

mgr Gabriela Wejman – dyrektor Zespołu Szkół w Sobótce – język angielski

mgr Ireneusz Paszek – wicedyrektor Zespołu Szkół w Sobótce – wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Adamiak – wychowanie fizyczne

lic. Justyna Aleksandrzak – język angielski

mgr Arleta Andrzejewska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Paweł Brajer – wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Brodala – bibliotekarz, przyroda

mgr Jarosław Cyfert – fizyka, informatyka, matematyka

mgr Damian Czaplicki – matematyka, informatyka

mgr Wanda Dykiel – matematyka, informatyka

mgr Halina Grzegorczyk – edukacja wczesnoszkolna, historia, rewalidacja

ks. mgr Jan Ignasiak – religia

mgr Maciej Kasprzak – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Agata Brandt – logopeda, język polski

mgr Mariola Kurkiewicz – matematyka, chemia

mgr Karolina Kwietniewska – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Renata Marciniak – Kolenda – biologia, język polski

mgr Jolanta Matuszewska – geografia, EDB, rewalidacja

mgr Izabela Nowaczyk – język polski

mgr Magdalena Opelt – język niemiecki, rewalidacja

mgr Anna Orłowska – religia, przyroda, świetlica

mgr Dariusz Pryczak – historia, WOS

mgr Beata Raczycka – pedagog szkolny, zajęcia techniczne

mgr Aneta Sójka – język angielski

mgr Joanna Stawowska – edukacja wczesnoszkolna, matematyka

mgr Elżbieta Szaroleta – religia, WDŻ

mgr Renata Szymczak – technika, informatyka, gimnastyka korekcyjna, świetlica

mgr Katarzyna Talaga – język niemiecki, świetlica

mgr Jolanta Zielezińska – język polski

mgr Eliza Wiatrak – j. polski, historia

Pracownicy administracji:

mgr Daria Figiel – sekretarz szkoły

mgr Małgorzata Serek – sekretarka

 

Pracownicy obsługi:

Teresa Gulczewska

Ewa Pluta

Urszula Wawrzyniak

Iwona Woźniak

Beata Kałmucka

Barbara Jaworska

Grzegorz Gulczewski

Arkadiusz Tomczak