RODO

Klauzula  informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 

Inspektorem Danych jest Pani Ewa Galińska, z którą mogą się Państwo skontaktować pod numerem telefonu: 531 641 425 lub elektronicznie za pomocą poczty  e-mail: inspektor@osdidk.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – FACEBOOK

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Szkoły Podstawowej im. Ludwika Szymoniaka w Sobótcew serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

 

  1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

 

Niniejszym informujemy, Szkoła Podstawowa im. Ludwika Szymoniaka w Sobótceprzetwarza dane osobowe osób, które: -dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” -opublikowały swój komentarz pod którymkolwiekz postów zamieszczonych na fanpage’u-wysłał wiadomość za pośrednictwem Messengera.

 

  1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Szkoła Podstawowa im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce, reprezentowaną przez Dyrektora. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską, mail: inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

 

 

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:

 

  1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 

  1. Odbiorcy danych:

 

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania.                             W związku z czym:

 

Przysługują Państwu:

 

  1. Informacje o źródle danych.

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

  1. Pozostałe informacje.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującejzawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Skip to content