Ubezpieczenie uczniów

Poniżej można pobrać wszystkie informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w Roku Szkolnym 2019/2020.

Tabela uszczerbków na zdrowiu:

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia:

OWU Twoje Dziecko z karta IDD:

Ubezpieczenie grupowe: