Lekcje biblioteczne w ramach „Szkolnego programu przygotowującego uczniów klas 8 do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego”

W tym roku szkolnym uczniowie klas 8 biorą udział w programie, mającym na celu przygotowanie ich do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Zajęcia programowe mają na celu pomóc uczniom klas 8 przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, powtarzają i utrwalają wiadomości zdobyte na lekcjach j. polskiego zgodne z podstawą programową nauczania języka polskiego w klasie 7 i 8. Zajęcia programowe prowadzone są z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Pomysłodawcą i twórcą programu jest p. Agata Brandt, a realizatorami, m.in. p. Jolanta Zielezińska, nauczycielka języka polskiego i p. Natalia Kozieras, bibliotekarz.

Pierwsze działania programowe już za nami.

We wrześniu uczniowie klas 8a i 8b wzięli udział w lekcjach bibliotecznych pt. „Quizy lekturowe związane z przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty” w sobótkowskiej filii Biblioteki Gminnej w Gorzycach Wielkich. Quizy miały na celu odświeżenie wiedzy na temat lektur omawianych w klasie 7. Lekcje przeprowadziła p. Natalia Kozieras. Uczniowie rozwiązywali testy lekturowe, układali rozsypanki, oglądali przygotowane filmiki dotyczące lektur.

Bardzo dziękujemy pani Natalii Kozieras za pierwsze powtórki i włączenie się do projektu!

Tekst: Agata Brandt
Foto: Natalia Kozieras