Dnia 12 czerwca 2018 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala finałowa podsumowująca dwa konkursy ekologiczne. W obu przypadkach tematyka związana była z ochroną powietrza. Oba konkursu zostały zorganizowane dzięki pani Marzenie Wodzińskiej Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Celem obu konkursów była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak                              i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Pierwszy z konkursów odbywała się pod patronatem Departamentu Ochrony Środowiska                                 i Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Tegoroczne III edycja odbywała się pod hasłem „Nasz pomysł na ochronę środowiska.  Jakość powietrza to jakość życia”

Zespół uczniów w składzie: Kinga Łukasiewicz, Łukasz Kołodziej i Zuzanna Raźniewska pod kierunkiem opiekuna – mgr Renata Szymczak – nauczycielki techniki, wykonali pracę konkursową                 w formie ulotki pt. „Gdy zatruty smogiem świat, więdnie nawet mały kwiat”.  Kapituła Konkursowa przyznała ww. uczniom a tym samym naszej szkole II wyróżnienia – każdy z wyróżnionych uczniów otrzymał telefon Samsung Galaxy Xcover4 i zgniatarkę do butelek i puszek. Szkoła zaś dostała nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł. oraz pamiątkowy grawe i piękne drzewo, które zostanie zasadzone przez ucnziów na terenie szkoły.

Drugi konkurs, zorganizowany pod patronatem Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który podsumowano w czasie uroczystej gali finałowej to II edycja konkursu pod hasłem „Bądź EKO działaj EKO”. Tegoroczny temat brzmiał „Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie”. Również w tym konkursie ucznenica naszej szkoły Estera Filipiak, zdobyła wyróżnienie za pracę piemną w formie petycji. Uczennica została przygotowana przez Renatę Marciniak – Kolendę nauczycielkę biologii i j. polskiego.

Na tegoroczną galę finałową zostali zaproszeni prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz dyrektorzy nagrodzonych szkół. Ogroną radością i wyróżnieniem była dla nas obecność pana Piotra Kuroszczyka wójta Gminy Ostrów Wlkp. Uważamy, że pan Wójt był dumny i zadowolony z naszych sukcesów, które przyczyniają się do rozsławiania dobrego imienia nie tylko naszej szkoły ale gminy i powiatu ostrowskiego.

Wśród zaproszonych na galę finałowej gości obecni byli:

Marzena Wodzinska – Marszałek Sejmiki Wojewódzkiego w Poznaniu

Włodzimierz Mazurkiewicz – Dyrektor Departamentu Kultury

Dorota Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu

Mariola Górniak – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska