15 października w Sali Wiejskiej w Sobótce odbył się Gminny Dzień Nauczyciela. Podczas uroczystości obecni byli: z-ca wójta Antoni Hadryś, radni Gminy Ostrów Wielkopolski z przewodniczącym rady Piotrem Śniegowskim na czele, starosta ostrowski Paweł Rajski, radny powiatowy Damian Grądzielewski, sekretarz gminy Zbigniew Dolata, skarbnik gminy Barbara Jurek, proboszcz parafii w Sobótce ks. kan. Jan Ignasiak, sołtys miejscowości Krzysztofa Walkowiak, przewodnicząca KGW w Sobótce Barbara Jaworska. Wśród gości nie zabrakło również dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli. Uroczystość poprzedził wytęp naszych utalentowanych uczniów, którzy ukazali nauczycielską rzeczywistość od strony pokoju nauczycielskiego. Swój talent wokalny podczas tego wieczoru zaprezentowały również Agata i Iga Kasprzak.