Do gorliwości misyjnej, radości i zapału wezwał dzieci i młodzież bp Jerzy Mazur SVD podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy św. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie, 29 maja 2018 r. W homilii wyraził radość z tego, że tysiące młodych osób angażują się w misyjne dzieło Kościoła, ofiarowując misjonarzom swą modlitwę i wspierając dzieła na placówkach misyjnych. Ks. bp. zwrócił uwagę na niezwykłość tego miejsca, jakim jest Niepokalanów. Stąd wyruszył do dalekiej Japonii św. Maksymilian, by zdobyć ją dla Chrystusa i Maryi. – Maksymilian chciał przyprowadzić do Boga cały świat – mówił bp Jerzy Mazur.

Uroczysta Msza św. poprzedziła Galę Laureatów XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny kolega z misji”.  Wzięli w niej udział zwycięzcy konkursu w kategorii literackiej, plastycznej, muzycznej i charytatywnej oraz nauczyciele i katecheci, laureaci w kategorii scenariusz zajęć. Naszą szkołę reprezentowały:

– w kategorii scenariusz nazjęć – mgr Renata Marciniak – Kolenda, która za swoją pracę zdobyłaI miejsce w eliminacjach ogólnopolskich.

– w kategorii plastycznej uczennice  gimnazjum – Kinga Łukasiewicz oraz Zuzanna Raźniewska przygotowane przez mgr Elżbietę Szaroletę

Konkurs w liczbach:

W XVII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Mój szkolny kolega z misji” wzięły udział 273 szkoły podstawowe oraz gimnazja.W przeprowadzenie Konkursu zaangażowało się 1 400 nauczycieli, katechetów i wychowawców, aktywizując 4 500 uczniów. W ramach kategorii charytatywnej zebrano 35 000 zł, które Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przekaże misjonarce świeckiej Małgorzacie Kiedrowskiej na remont i wyposażenie szkoły podstawowej w miejscowości Mann (Republika Środkowoafrykańska). Szkoła obecnie jest zdewastowana i wymaga kapitalnego remontu. W imieniu misjonarki czek odebrała jej mama, która odczytała list z podziękowaniami od dzieci z Mann.

– W imieniu Dzieła Pomocy „Ad Gentes” pragnę serdecznie podziękować za uczestnictwo w Konkursie. Szczególne słowa wdzięczności kieruję pod adresem dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów i wychowawców, którzy zainteresowali dzieci i młodzież tematyką misyjną oraz przeprowadzili I etap konkursu w szkołach. Dotarły do nas ciekawe i piękne prace. Za to serdecznie dziękuję – powiedział ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor i organizator Konkursu, który swym  patronatem honorowym objęli: abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W tym miejscu pragnę podziękować panu Piotrowi Kuroszczykowi Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski z wspieranie podejmowanych przez nas działań związanych z niesieniem pomocy potrzebujacym oraz krzewienia idei tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.