29 maja 2019 roku w auli Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim obyło się podsumowanie VII edycji konkursu poetyckiego pod hasłem „Poezja w szkole”.

Słowo wstępne wygłosił mgr Dariusz Kaczmarek dyrektor szkoły, który w piękny sposób mówił o roli poezji w naszym życiu. Swoim wystąpieniem nawiązał do treści utworów prezentowanych przez  nagrodzonych i wyróżnionych uczniów.

To dobrze, że młodzież mimo pośpiechu związanego z życiem codziennym, znajduje czas na tworzenie liryki i pokazywanie w niej duszy samych autorów.

Do siedziby organizatora wpłynęło 75 wierszy, ze szkół powiatu ostrowskiego (klasy gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe),  z czego jury wybrało:

  • w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja:

* I miejsce

* II miejsce

* III miejsce

* cztery wyróżnienia

 

  • w kategorii szkoły średnie

* I miejsce

* II miejsce

* dwa III miejsca

* osiem wyróżnień

Aleksandra Stasiak uczennica klasy 8 naszej szkoły, zdobyła II miejsce za wiersza pt. „Spotkanie” w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja.

Na uroczystość została również zaproszona absolwentka naszej szkoły Estera Filipiak, która w czasie uroczystości prezentowała swoje wiersze – nagrodzone w VI edycji konkursu II miejscem w kategorii gimnazja. 

Tomik poezji pt. „Poezja obecna w szkole”, w którym znalazł się jeden z wierszy autorstwa Estery Filipiak.

Obie uczennice tworzyły pod kierunkiem mgr Renaty Marciniak – Kolendy – nauczycielki biologii i języka polskiego.