IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,”Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” przeprowadzono na terenie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wlkp. Z ramienia szkoły opiekunem konkursu była p. Halina Grzegorczyk.

Komisja Konkursowa ustaliła, że w wyniku przeprowadzonych eliminacji etapu regionalnegowśród 1111 uczniów z 32 szkół podstawowych wyróżnienie otrzyma uczeń klasy I – Paweł Kaźmierczak.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Pawłowi należą się gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy.