Po raz kolejny nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Ad Gentes. Tematem przewodnim tegorocznej edycji związany był z osobą św. Jana Pawła II oraz jego działaniami misyjnymi.

Celem konkursu było:

  • odnowienie i pogłębienie świadomości misyjnej dzieci i młodzieży oraz ich odpowiedzialności za misje
  • stworzenie dzieciom i młodzieży okazji do zapoznania się z rzeczywistością misyjną w krajach, które odwiedził papież, z pracą misjonarek i misjonarzy wśród ludności tubylczej
  • pobudzenie inicjatywy pomocowej dzieci i młodzieży – zebrane środki finansowe podczas całorocznych akcji są przeznaczone na konkretny cel – dzieci pomagają dzieciom na misjach (wyposażenie przedszkola w Rezegat koło Armant w Egipcie).

 

NAGRODY ROZDANE

23 maja br. w godzinach przedpołudniowych grupa 250 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, uczestników XVII edycji konkursu „Mój szkolny kolega z Misji” wraz z ich rodzicami, nauczycielami i katechetami spotkała się w gmachu Sejmu na uroczystości wręczenia nagród konkursowych. Uroczystość poprowadziła pani Anna Popek, znana z wystąpień telewizyjnych i radiowych. Wśród dostojnych gości w Sali Kolumnowej sejmu znalazła się pani Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP oraz ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, ks. ksiądz Kazimierz Szymczycha – Sekretarz Episkopatu Polski ds. Misji, misjonarz werbista oraz ksiądz Zbigniew Sobolewski – Dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes.

Pani Anna Popek przypomniała, że w XVII edycji Konkursu wzięło udział 380 szkół podstawowych i gimnazjów (184 szkoły podstawowe w grupie wiekowej klas I-III; 140 szkół w grupie klas IV-VI; 62 szkoły w klasach VII-VIII oraz gimnazjum). W przeprowadzenie Konkursu zaangażowało się ponad 1500 nauczycieli, katechetów i wychowawców oraz 6800 uczniów.

Naszą szkołę na tegorocznej Gali reprezentowały:

  • Kinga Łukasiewicz – uczennica klasy 3 b gimnazjum, która w kategorii plastycznej (klasy VIII – VIII i gimnazja) zdobyła II miejsce

 

  • mgr Renata Marciniak – Kolenda – nauczycielka biologii i języka polskiego, która w kategorii scenariusz lekcji zdobyła I miejsce

 

  • mgr Elżbieta Szaroleta – nauczycielka religii oraz wychowania do życia w rodzinie – szkolny koordynator wszystkich działań realizowanych w naszej placówce w ramach konkursu Dzieła Ad Gentes

 

Pani mgr Elżbieta Szaroleta odebrała z rąk ks. Biskupa Jerzego Mazura specjalne podziękowanie  za wieloletni udział naszej szkoły w Konkursie „Mój szkolny kolega z Misji” realizowanego w ramach Dzieła Pomocy Ad Gentes

W słowie skierowanym do uczestników Gali ks. bp Jerzy Mazur wyraził głęboką wdzięczność w imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz własnym organizatorom i uczestnikom Konkursu. Przypomniał wszystkim ich powołanie do bycia misjonarzem i podziękował za zaangażowanie misyjne, nie tylko związane z Konkursem. Z kolei wicemarszałek Senatu RP Maria Koc dostrzegła wielki wysiłek polskich misjonarzy i misjonarek, którzy w 99 krajach świata głoszą Ewangelię i czynią wiele dobra. – Mają oni wspaniałych współpracowników w osobach uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. To wspaniały znak, że dzieło misyjne będzie kontynuowane – mówiła pani Maria Koc.

Ks. bp Jerzy Mazur oraz pani Maria Koc, wręczyli czek siostrze Krystynie Bogusz, reprezentującej Zgromadzenie Franciszkanek Misjonarek Maryi. W ramach kategorii charytatywnej Konkursu dzieci i młodzież zebrały 52 661,87 zł. Są one ich darem na ma remont i wyposażenie przedszkola prowadzonego przez polskie siostry w Rezegat k. Armat w Egipcie.

Uczestnicy uroczystego wręczenia nagród mieli okazję zwiedzić w grupach gmach sejmu.

 

Serdeczne podziękowania składamy

Panu Piotrowi Kuroszczykowi Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski

za wspieranie naszych działań                                                                                  oraz                                                                                                                                  za pomoc w organizacji wyjazdu na Galę Finałową.

RKM