Zadanie w ramach Ogólnopolskiego Programu „Sztuka emocji”-zaskoczenie uczniowie Szkoły Podstawowej im.L.Szymoniaka wykonali wzorowo.Uczniowie z klasy IV-VII przygotowali etiudę słowno – muzyczną według autorskiego scenariusza nauczycieli pod tytułem „ Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć”. Praca miała charakter projektowy i rozpoczęła się od wspólnego zbierania materiału na godzinach wychowawczych. Założeniem było przyjrzenie się życiu w najróżniejszych jego aspektach. Ze szczególną uwagą pochylono się nad emocją zaskoczenia, które towarzyszy nam przy każdej naszej życiowej aktywności, zwłaszcza tej, która jest nowa i trudna. Ukoronowaniem pracy był występ przed publicznością zgromadzoną na Gali Rozdania Nagród. Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.