HALLOWEEN 🦹🧙🧌

☺️ Lekcja kultury innych krajów ☺️

 

Nauka języka angielskiego to nie tylko słownictwo i gramatyka. Jak czytamy w podstawie programowej, „Oprócz umiejętności językowych szkoła, poprzez nauczanie języka obcego nowożytnego, kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur.” Dlatego też 26 października na lekcjach języka angielskiego wykonaliśmy lapboooki, dot. Wigilii Wszystkich Świętych, czyli Halloween.

 

Uczniowie poznali genezę powstania oraz idiomy i słownictwo dot. tego dnia. Kształtowali umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem. Każdy miał także możliwość przebrania się za dowolną halloweenową postać.

Taki dzień, oprócz rozwoju kompetencji językowych był nade wszystko lekcją kultury krajów angielskiego obszaru językowego, która uczyła nas bycia otwartym i tolerancyjnym na inne święta i kultury, nie zapominając jednak o tym, że w Polsce 1 listopada obchodzimy Święto Wszystkich Świętych i wspominamy zmarłych.