Program BOOM Kreatywności

Program „BOOM KREATYWNOŚCI”

Zajęcia rozwijające realizowane w klasie IV w ramach autorskiego programu pt. „BOOM KREATYWNOŚCI” mają zwrócić uwagę uczniów jak ważne jest innowacyjne myślenie i kreatywność, które wyróżniają nas spośród innych ludzi. Zajęcia mają pomóc uczniom w rozwijaniu zdolności intelektualnych, manualnych, umiejętności komunikacyjnych, wyrażaniu emocji, pobudzaniu wyobraźni, twórczych rozwiązań postawionych problemów, poznaniu swoich mocnych i słabych stron oraz integrację zespołu klasowego.

Zajęcia mają formę zabawy i rozwijania ciekawości świata, zarówno przy pomocy prostych materiałów, jak i nowych technologii.

Wśród najważniejszych założeń programu należy wymienić:

Program oparty jest na Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera która mówi i uzasadnia tezę, że każde dziecko jest zdolne, należy tylko odkryć i rozwijać jego potencjał.

RKM

Skip to content