Doskonalenie techniki czytania i pisania Metodą Strukturalną

Agata Brandt

Innowacja pt. „Doskonalenie techniki czytania i pisania Metodą Strukturalną z wykorzystaniem KOCP – kart oceny czytania i pisania”.

Innowacja pt. „Doskonalenie techniki czytania i pisania Metodą Strukturalną z wykorzystaniem KOCP – kart oceny czytania i piania” powstała w celu usprawniania techniki czytania i pisania u uczniów klasy 3a i 6 Szkoły Podstawowej w Sobótce. Zajęcia innowacyjne prowadzone są z wykorzystaniem materiałów terapeutycznych zawartych w teczce Metody Strukturalnej, którą nauczyciel prowadzący otrzymał po ukończonym certyfikowanym szkoleniu pt. „Metoda Strukturalna – nauka czytania i pisania. KOCP – karty oceny czytania i pisania” prowadzonym przez autorkę w/w metody – Joannę Guzik – Iwińską. Metoda Strukturalna oraz karty oceny czytania i pisania KOCP to nowatorskie rozwiązanie metodyczne przeznaczone do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu. Metoda Strukturalna zalicza się do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Jest ona skuteczna w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych, oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej.

Skip to content